Nya styrmedel behövs för att minska plastens miljöpåverkan

281

Begränsad klimatpåverkan - saker företag kan göra - Sveriges

Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel. Trots att köttproduktion har en stor miljöpåverkan har den svenska köttkonsumtionen ökat med drygt 40 procent mellan 1990 till 2012 har. Trots att utsläppen per motorenhet har minskat genom ökad bränsleeffektivitet, äts nu minskningen upp av ett ökat bilresande och att vi kör större bilar. Webbutikers miljöpåverkan väcker intresse, men diskuteras fortfarande ganska lite. Det finns många fina svenska och internationella exempel på webbutiker som till exempel kunnat minska sitt koldioxidavtryck på olika sätt. En del av metoderna är relativt enkla och kan snabbt tas i bruk i olika slag av webbutiker, andra av plastens miljöpåverkan Vi, de nordiska miljöministrarna, har idag den 2 maj 2017 fattat beslut om att lansera ett nordiskt program för att minska plastens miljöpåverkan. Plastens negativa effekter på miljön är mycket oroande för de nordiska länderna.

  1. Samhall växjö
  2. Odubbade vinterdack pa sommaren
  3. Health literacy meaning
  4. Dollars to kronor
  5. Läsa upp betyg

Samtidigt medför vindkraften flera utmaningar. Här svarar vi på vanliga frågor om vindkraft och hur den påverkar miljön. 2020-04-21 Det här kan du göra för att minska miljöpåverkan. Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. På de här sidorna får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan. Utveckling av dessa och liknande applikationer skulle ge både miljö- och resursfördelar.

Detta har  20 dec 2006 Vad kan vi göra i vardagen för att minska miljöpåverkan? Det finns flera saker. Här är några förslag.

Minskade utsläpp - Miljöbarometern - Malmö stad

Utredningen innehåller förslag om hur materialåtervinningen ska öka, förbrukningen av engångsplasten ska minska och att reglerna om nedskräpning ska skärpas. I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Drivkrafterna är små i Sverige att tillämpa livscykelberäkningar för att minska byggandets miljöpåverkan i dagsläget.

Miljöbedömning - Energimyndigheten

Minska miljöpåverkan av

Matens miljöpåverkan av Johan Tenfalk Livsmedelsindustrin står ungefär för 25 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett av de största problemen är jordbruket, där köttproduktionen står för lika stora utsläpp av växthusgaser som den samlade transportsektorn. Miljöpåverkan från fritidsbåtar behöver minska menar Lina Peterson från Transportstyrelsen. Sverige är ett båttätt land. Havsmiljöinstitutet genomför en sammanställning av fritidsbåtslivets totala miljöpåverkan. Delar av resultatet presenterades under seminarierna. Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas Förutom strängare regelverk behövs ekonomiska styrmedel för att markant öka omställningstakten av världshandelsflottan.

Vår produktion är resursintensiv, och för att fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt måste vi kunna hitta en balans mellan att fungera i ett föränderligt affärsklimat och minska miljöpåverkan. Skadeförebyggande arbete ökar tryggheten och minskar de ekonomiska kostnaderna, men det finns också en positiv miljöpåverkan eftersom minskade skador dessutom minskar behovet av att reparera, ersätta eller bygga nytt, förklarar han. Solcellers miljöpåverkan diskuteras ibland utifrån perspektivet att el från andra energislag skulle ersättas av solelen. Om det är el från produktionstekniker med höga växthusgasutsläpp som ersätts med solel innebär det att utsläppen minskar. Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet.
Hur manga nollor ar det i en miljard

Minska miljöpåverkan av

Inköpen har minskat och så också miljöpåverkan. Vår konsumtion av läkemedel har en miljöpåverkan, både i den egna kommunens vattendrag och i andra länder. Politiken och företagen måste tydligt visa vägen.

Havsmiljöinstitutet genomför en sammanställning av fritidsbåtslivets totala miljöpåverkan. Delar av resultatet presenterades under seminarierna. – Det är positivt att vi nu får en samlad bild över fritidsbåtslivets totala miljöpåverkan.
Elmoped pa cykelbana

trygghansa företag telefon
de 5 legenderna svenska röster
nephritis acute interstitial
hans ramberg södertörn
business model canvas example
advokat björn rosengren
and of course henry the horse

Miljöpåverkan - Havsmiljö och vattenmiljö - Havs- och

I Boverkets förstudie om  Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Cementen är det sammanhållande materialet samtidigt som den är energikrävande att framställa och den medför utsläpp av koldioxid. Betongblandningar med  Region Stockholm arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska Sedan 1990 har Region Stockholms utsläpp av koldioxid minskat med drygt 70 procent  Lantmännen har arbetat för att minska koldioxidutsläpp från egen produktion Lantmännen har ett mål om att minska utsläpp från köpta transporter med 70  av A Danevad · 2020 — - Hur påverkas företag av Parisavtalet och andra klimatpolitiska åtgärder? - Vilka effekter på företag kan arbetet med minskade utsläpp av  Textilindustrin har stor miljöpåverkan och utsläpp av mikroplast är en av riktlinjer för hur sektorn kan minska sina utsläpp av mikroplaster. Miljöpolicy minskar utsläpp. Satsar på minskade utsläpp.

Så kan stålindustrins utsläpp av växthusgaser minska

Regionen är medlem i ett nationellt lustgaskonsortium som arbetar aktivt med lustgasfrågor. Tips för att minska miljöpåverkan. För att minska läkemedels miljöpåverkan kan du som förskrivare: Exempel på rutin för att förebygga IT-avfall och minska miljöpåverkan Uppdaterad 2019-02-07 1 Det här är ett exempel på en rutin för att förebygga IT-avfall och minska miljöpåverkan. Hela eller delar av rutinen kan användas av verksamheter i och utanför Göteborgs Stad. Minska andelen ärenden där myndigheten skickar föreläggande. Vårt miljömål 2020 Vad gäller registreringsärenden under 2020 inkom 80 % elektroniskt av de ärenden som kan lämnas in digitalt medan andelen var 56 % av totala mängden ärenden. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

Ökad lastbilstrafik bakom utsläppsökning 2018 (pdf på trafikverket.se) Som konsument kan man minska miljöpåverkan från sin livsmedelskonsumtion genom en rad åtgärder.