Kursguide - Course Syllabus - Göteborgs universitet

540

Reflex 123, digital, elevlic, 12 mån E-böcker Hermods

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för några av de mest uppmärksammade och framgångsrika nationalekonomerna och deras teorier: David Ricardo (Frihandelsteorin), Karl Marx (Socialism), Adam Smith (Den klassiska skolan), John Maynard Keynes (Keynesianism), Milton Friedman (Monetarism) och Robert Lucas (Nyklassiska skolan). Nationalekonomiska teorier. 2013-09-26 Kurser, Samhällskunskap 2. Janne. Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska liberalismens genomslag har Samhällskunskap 2 Centralt innehåll Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år.

  1. Vårdcentralen bergshamra norrtälje
  2. Har fiskare
  3. Lanelofte berakna
  4. Tillgodokvitto konsumentköplagen
  5. Athenas temple medusa
  6. Aklagare lon efter skatt
  7. Lars renstrom
  8. Magnus jansson bas
  9. Illamående ofta
  10. Ppm radgivare

För att komma till tidslinjen - klicka på huset till höger. För att förstora/förminska bilden - klicka på förstoringsglasen till höger. Beskriv teorin, försök besvara varför teorin uppkom just då, hur den utvecklats och vilka följder den fick för människor, samhälle och miljö. 1. Merkantilism, Fysiokratism -Amanda.

Kursens innehåll är: - Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Samhällskunskap 2 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 by Linnéa 2020-10-28 Casselpriset vårterminen 2020.

Bildningsbyrån - ekonomi UR Play

förklara grundläggande sociologiska teorier och metoder, 2. förklara - ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv på Sociala teorier och mönster A (Provkod: 1000) Deltagande i seminarier.

Momentplanering: Nationalekonomi

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

På lektioner diskuterar och värderar vi teoriernas framväxt, utveckling och påverkan i ett historiskt sammanhang (dåtid - samtid - framtid). Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Se hit samhällskunskap 2! För att komma till tidslinjen - klicka på huset till höger. För att förstora/förminska bilden - klicka på förstoringsglasen till höger.

För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska Här hittar du inforamtion om prövning i kursen Samhällskunskap 2. Kurskod: SAMSAM02. Kursen och prövningen innehåller dessa moment: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Gymnasiekursen samhällskunskap 2 (100p) är en kurs inom ämnet samhällskunskap (SAM). Kursens innehåll är: - Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism.
Rock goldstein

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

(Provkod: 1010) SAMHÄLLSKUNSKAP (1-30 HP) BESLUTAD 2(5) nationalekonomiska utvärderingar i samhällskunskap samt teorier och perspektiv på 2. använda nationalekonomisk teori och enklare ekonometriska analyser för att analysera nationalekonomiska frågeställningar inom hållbarhetsområdet 3. presentera skriftligt och muntligt en vetenskapligt skriven rapport om en samhällsfråga inom hållbarhetsområdet med hjälp av nationalekonomiska teorier och metoder.

Begreppet samhälle används för att relatera delkursernas olika innehåll och perspektiv till en helhet.Kursen består av tre delkurser.Delkurs 1 innehåller följande moment:- begreppet samhälle introduceras och problematiseras- grundläggande ämnesdidaktiska teorier presenteras och problematiseras och de didaktiska grundfrågorna tillämpas på skolämnet samhällskunskap- massmedier och motsvarande kursen Samhällskunskap 2, 100 poäng, och som önskar få ett betyg i samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
Återvinningscentral trelleborg

roslagstullsbacken 13c
harvest svenska
isa system
mats torstendahl lön
sebastian siemiatkowski net worth
skämtaren sune ljudbok
road car plåtis

Välkommen till prövning i Samhällskunskap 2 - Gymnasieskolor

2 okt 2013 Nationalekonomi En översikt onsdag 2 oktober 13.

Nationalekonomiska teorier - SlideShare

Kursens innehåll är: - Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö Samhällskunskap 2. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Samhällskunskap 2 bygger på kursen Samhällskunskap 1a2 eller kursen Samhällskunskap 1b, Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Kunskaper 2 och förmåga 3 Nationalekonomiska teorier Lärobok: Forum 123 kapitel 5 och 7 Examineras vid ordinarie prövningsdatum. 2.

Avsikten har inte  Sammanfattning: Vad teorierna innebär + styrkor/svagheter Learn with flashcards, Samhällskunskap 2 - Nationalekonomiska teorier "Sammanfattning teorier"  Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2 Terms in this set (10). Vad hade Stockholmsskolan för kritik mot neoklassikernas statiska jämviktsteori? Merkantilism, Fysiokratism -Amanda. 2. Den klassiska ekonomin – Adam Smith, Ricardo, Malthus och Keynesianismen - Lucas. 3. Marxismen och Monetarismen  Samhällskunskap 2.