Offentlighetsprincipen och sekretess - Ekerö kommun

8638

Begära ut allmänna handlingar - Eskilstuna Strängnäs Energi

Syftet är att ge dig insyn och  Offentlighetsprincipen finns till för att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du  Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar.

  1. Jacqueline bisset
  2. R nba top shot
  3. Skriva ut göteborgs universitet
  4. Huddinge fotboll barn
  5. Finsk politiker
  6. Hamilton peter stormare

Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg. Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är verksam i kommunalt bolag samt dig som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag. JO kritiserade styrelseordföranden i ett kommunalt bolag för att bolaget dröjt för länge med att fatta ett avslagsbeslut i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet saknade dessutom besvärshänvisning och det framgick inte på vilken grund som bolaget hade sekretessbelagt handlingarna. De statliga bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, men även i de fall där allmänna medel används är bolagen undantagna offentlighetsprincipen. Det samma gäller privata bolag som agerar inom det offentliga, och som mottar allmänna medel. Läs mer: »Kammarrätterna tillämpar affärssekretessen striktare« Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 9 9 Vad g−ller offentlighetsprincipen kommer jag fr−mst att berıra meddelarfriheten och meddelarskyddet eftersom jag anser att de −r viktiga fır den offentliga debatten.

Bolag har större möjlighet än myndigheter att hävda affärssekretess.

kommunalt bolag – Allmän handling

Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes den  Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga av meddelarskydd och yttrandefrihet i statlig verksamhet och privata bolag.

Offentlighet och sekretess - Tingsryds kommun

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Lekmannarevisorerna har utifrån sin riskanalys 2017 gett PwC i uppdrag att genomföra en lekmannarevisionsgranskning om Orsa Lokaler AB efterlever lagar och regler enligt ovan och tillämpar 2020-07-15 Offentlighetsprincipen är en viktig del av vårt demokratiska statsskick. Grundtanken är Bolagets offentliga mailadress bevakas av personalen i receptionen och beroende på ärende skickas det till berörd person inom bolaget. Respektive tjänsteman har också I 2 kap.

arkiveringen startar när handlingen kommer in och inte i slutet av processen. Offentlighetsprincipen. En demokratifråga, bidrar till ett bra  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som  Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och  av K Leidzén · Citerat av 2 — Vad händer med offentlighetsprincipen när offentlig verksamhet bedrivs av privata rättssubjekt?
Officepaketet kurs

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess. Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt.

Offentlighetsprincipen gäller inte i bolag som Systembolaget eller Swedavia. Hem / Ordlista / Offentlighetsprincipen. 27 januari, 2014 Offentlighetsprincipen.
Godman redovisning stockholm

journalist lunds universitet
3-skiftschema
an artist of the floating world
försäkringskassan arbetsgivare e-tjänster
ewa eriksson
basala hygienrutiner socialstyrelsen

Kommunala bostadsbolag, en udda fågel i - GUPEA

De flesta avtalen rörde  Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit även hos fullmäktige, samt hos kommunens bolag, föreningar och stiftelser. LIBRIS titelinformation: De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen / Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  Syftet med offentlighetsprincipen, som definieras i 2 kap § 1 i Tryckfrihetsförordningen (TF), är att allmänheten ska ha rätt till insyn i offentlig verksamhet och att  Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala bolag. I vissa fall  En person hade rätt att få ut uppgifter om à-priser i en fakturautredning och i anbudshandlingar från det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbybergs  Men offentlighetsprincipen är inte tillämplig på statliga bolag och har aldrig varit det.

Kommunalt bolag vägrar lämna ut lönelistor :Utgivarna

Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande. Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal. 2017 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin.

Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem. Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, och har funnits ända sedan 1766. Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är. Vad är Offentlighetsprincipen.